Giá gạo physical xuất khẩu trên thị trường châu Á tiếp tục vững ở mức cao do nhu cầu mạnh tại thị trường nội địa của các nước xuất khẩu trong khi nguồn cung vẫn trong tình trạng khan hiếm.