Điện Biên: Thiếu nhân tài ngành dược

Gốc
Cả tỉnh có 9 huyện, thị xã và thành phố nhưng chỉ có huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ có một dược sĩ đại học, 7 địa phương còn lại rơi vào tình trạng trắng, thậm chí như huyện Mường Nhé còn chưa có cả dược sĩ trung cấp!

Tin nóng

Tin mới