Sẵn sàng cho Ngày hội giao lưu văn hóa vùng biên giới Việt - Lào

Sẵn sàng cho Ngày hội giao lưu văn hóa vùng biên giới Việt - Lào

Nghệ An có nhiều tiết mục đặc sắc tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa Việt - Lào

Nghệ An có nhiều tiết mục đặc sắc tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa Việt - Lào

Điện lực Điện Biên sẵn sàng cho 'Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, năm 2022'

Điện lực Điện Biên sẵn sàng cho 'Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, năm 2022'

Nhiều hoạt động trong Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch biên giới Việt Nam-Lào

Nhiều hoạt động trong Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch biên giới Việt Nam-Lào

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào

Điện Biên tích cực chuẩn bị cho Ngày hội giao lưu Văn hóa, thể thao và du lịch vùng

Điện Biên tích cực chuẩn bị cho Ngày hội giao lưu Văn hóa, thể thao và du lịch vùng

Hôm nay có gì? Ngày 23-9-2022

Hôm nay có gì? Ngày 23-9-2022

Giao lưu văn hóa vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ III-2022

Giao lưu văn hóa vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ III-2022

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ III: Thắm tình hữu nghị

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ III: Thắm tình hữu nghị

Đồng bào trình diễn trang phục dân tộc tại ngày hội văn hóa Việt - Lào

Đồng bào trình diễn trang phục dân tộc tại ngày hội văn hóa Việt - Lào

Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào

Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào

Ngày hội giao lưu vùng biên giới Việt - Lào diễn ra từ 1 - 3/10

Ngày hội giao lưu vùng biên giới Việt - Lào diễn ra từ 1 - 3/10

10 tỉnh biên giới hai nước Việt - Lào tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên

10 tỉnh biên giới hai nước Việt - Lào tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên

Ngày hội giao lưu VHTT và DL Việt Nam - Lào sẽ diễn ra tại Điện Biên

Ngày hội giao lưu VHTT và DL Việt Nam - Lào sẽ diễn ra tại Điện Biên

10 đoàn nghệ thuật Lào tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III

10 đoàn nghệ thuật Lào tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III

Nhiều hoạt động trong Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch biên giới Việt Nam-Lào

Nhiều hoạt động trong Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch biên giới Việt Nam-Lào

Ngày hội giao lưu vùng biên giới Việt - Lào diễn ra từ 1 - 3/10

Ngày hội giao lưu vùng biên giới Việt - Lào diễn ra từ 1 - 3/10