Làm nghề gì cũng cần phải có đạo đức. Nếu thiếu đạo đức (ở đây chỉ nói về chuẩn mực đạo đức theo nghề nghiệp) thì hậu quả vô cùng nguy hại. Chẳng hạn nghề y, người thầy thuốc thiếu đạo đức thì có thể gián tiếp giết chết một người hay vài người. Nghề giáo có thể làm hư hỏng vài em hay vài chục em… Còn nghề báo, nghề văn nếu thiếu đạo đức thì nguy cơ hỏng cả một thế hệ, nhiều thế hệ, làm mất lòng tin vào một chế độ, có khi còn làm lung lay cả cơ đồ để mất đất nước.

Lâu nay nghề báo ở Việt Nam, chuẩn mực đạo đức luôn được xem trọng, đặt lên hàng đầu. Một bài báo viết theo kiểu chê bai không nói làm gì, vì chê bai, moi móc thiếu khách quan khác với phê bình. Còn bài báo viết khen ngợi mà ngợi khen thổi phồng không đúng thì cũng xem như bài báo đó có vấn đề đạo đức, người đọc dễ bị định hướng, mắc lừa bởi thông tin báo chí đưa ra, nhất là những tờ báo lớn.

Chính vì vậy Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam được Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa VIII ban hành từ 2005. Sau 11 năm thực hiện, đến nay, nhiều nội dung trong 9 điều quy định ấy không còn phù hợp với hoạt động báo chí và Luật Báo chí 2016, một số nội dung mới vừa bổ sung.

Trên cơ sở hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, vừa qua HNB Thừa Thiên Huế đã tổ chức cho hội viên nhà báo tham gia góp ý sửa đổi, đề xuất nhiều ý kiến mới, thiết thực hơn với hoạt động báo chí. Ấy là nhận thức chung của việc sửa đổi: Những điều quy định phải ngắn, gọn, dễ thuộc nhưng bao quát được những vấn đề cơ bản chưa quy định trong Luật Báo chí 2016 hay các bộ luật khác đã được Quốc hội thông qua mà mọi công dân đều phải tuân thủ. Các ý kiến tham gia đều thống nhất như sau:

Không cần phải có tới 9 điều quy định như trước, vì nhiều câu, ý lặp lại, mệnh đề sai, khó thuộc. Căn cứ Luật Báo chí 2016, quy định này chỉ cần 6 điều là đủ. Theo chúng tôi, những điều đó là:

Điều 1: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân (chữ Nhân viết hoa).

Điều 2: Chấp hành nghiêm túc Luật Báo chí 2016.

Điều 3: Hành nghề trung thực, không đạo tin bài của người khác. Sống lành mạnh, không lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi.

Điều 4: Bảo vệ bí mật quốc gia, nguồn tin và giữ bí mật cho người cung cấp thông tin.

Điều 5: Tôn trọng, giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp trong hành nghề.

Điều 6: Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, khiêm tốn, cầu tiến.

Theo chúng tôi, ngoài những điều quy định có tính ràng buộc, có sự tương hỗ của các bộ luật khác, với mỗi nhà báo chỉ cần thuộc nằm lòng từng ấy điều trong quá trình tác nghiệp, xử lý, khai thác nguồn tin thì chắc chắn tác phẩm báo chí của họ sẽ tốt hơn. Vì đạo đức của mỗi nhà báo không nằm ở đâu xa mà nó được thể hiện ngay trên từng câu chữ của chính tác phẩm báo chí.

Nhà báo Dương Hoàng (HNB tỉnh Thừa Thiên Huế)