Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Braxin

Gốc
Mới đây, Đoàn UBND TP Hà Nội gồm Giám đốc các Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân TP Hà Nội, lãnh đạo doanh nghiệp Hà Nội, Thương vụ Việt Nam tại Braxin đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Braxin và buổi Giao dịch bàn tròn giữa các doanh nghiệp hai nước với sự tham gia tổ chức của Liên đoàn Công nghiệp Bang Sao Paulo.

Tin nóng

Tin mới