Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Diễn đàn du lịch Á - Âu (ASEM) 2008

Gốc

ND - Ngày 11-9, tại TP Hồ Chí Minh, Diễn đàn du lịch Á - Âu (ASEM) 2008 được tổ chức với sự tham dự của Bộ trưởng Du lịch bốn nước Séc, Bulgaria, Lào, Cam-pu-chia, bảy tổ chức du lịch quốc tế ASEF, UNWTO, ST-EP, UNESCO, GTZ, EU, EURO CHAM; đại sứ, tham tán kinh tế thương mại các nước Á - Âu tại Việt Nam cùng 120 doanh nghiệp hoạt động du lịch trong cả nước.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130645&sub=66&top=39