Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2008

ND - Từ ngày 21 đến 24-1, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF 2008) lần thứ 27 tổ chức tại Băng-cốc (Thái-lan).

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114610&sub=127&top=39