Diễn đàn Phát triển kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc

Gốc
(TBKTSG Online) - Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Chiến lược Phát triển phối hợp với Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc, Viện Phát triển Hàn Quốc tổ chức, diễn ra từ ngày 21 đến 22-10 tại Hà Nội, dự kiến sẽ thu hút khoảng 350 đại biểu của cả hai nước tham dự.

Diễn đàn sẽ bao gồm các sự kiện như diễn đàn chính, sáu diễn đàn chuyên gia và lễ trao giải viết về chính sách Việt Nam-Hàn Quốc. Diễn đàn chính sẽ bao quát tổng quan toàn diện về tình hình hợp tác kinh tế của hai nước và tìm kiếm những hướng mới cho hợp tác phát triển. Ngoài ra, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam sẽ được trình bày song song với những phần trình bày chuyên sâu về các kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc và các hàm ý có thể được đề xuất cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, sáu diễn đàn chuyên gia cũng sẽ được tiến hành thảo luận chuyên sâu là: Diễn đàn Chính sách tài chính; Diễn đàn POSCO; Diễn đàn Phát thanh-Truyền hình và Viễn thông; Diễn đàn Phát triển đất đai; Diễn đàn Sở hữu trí tuệ; và Diễn đàn Phát triển đào tạo nghề.

Tin nóng

Tin mới