Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia

Gốc
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cam-pu-chia, ngày 15-9, diễn đàn "Phụ nữ Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia xây đắp quan hệ hữu nghị hợp tác góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030" đã được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Tham dự diễn đàn có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Men Xam On, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Ðảng Nhân dân Cam-pu-chia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cam-pu-chia vì Hòa bình và Phát triển; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; In-la-văn Kẹo-bun-phăn, Ủy viên T.Ư Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các đại biểu nữ là lãnh đạo doanh nghiệp ba nước.

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh vai trò và đóng góp của các thế hệ phụ nữ trong việc củng cố, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa ba nước; đánh giá cao các hoạt động hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm thiết thực giữa các Hội Phụ nữ ba nước, với nhiều kết quả đáng khích lệ ở cả cấp trung ương và địa phương, trên nhiều lĩnh vực như xóa đói, giảm nghèo, phát triển nông thôn, đào tạo nghề và tạo việc làm cho phụ nữ, chăm sóc sức khỏe, giao lưu, hợp tác các vùng giáp biên, phát triển du lịch... Phó Thủ tướng mong muốn, các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các biện pháp thúc đẩy hợp tác và nâng cao vai trò và đóng góp của các hiệp hội phụ nữ ở mỗi nước và từng cá nhân phụ nữ, nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị vì phát triển bền vững và bao trùm của từng quốc gia và của cả Cộng đồng ASEAN…

Tin nóng

Tin mới