Thông điệp diễn đàn: “Quốc gia biển phải có công dân biển, quốc gia biển phải có thương hiệu biển”.

>>> Khi nào Việt Nam có thương hiệu biển? >>> Xây dựng thương hiệu điều Việt Nam: Bắt đầu từ con số không! CôngThương - Diễn đàn Thương hiệu biển Việt Nam lần thứ II với chủ đề: “Từ cảng nước sâu đến khu kinh tế biển” được tổ chức tại tỉnh Quảng Ngãi ngày 19/3/2010 đã tập hợp được đông đảo các nhà quản lý từ trung ương tới địa phương có biển, các doanh nghiệp lớn và các nhà khoa học có trí tuệ, tầm hiểu biết sâu rộng và tâm huyết với sự nghiệp phát triển và quản lý biển và hải đảo Việt Nam. Sau khi diễn đàn kết thúc, đã có nhiều tham luận và ý kiến trao đổi trực tiếp về các giải pháp và sáng kiến khả thi nhằm xây dựng thương hiệu Biển Việt Nam có tầm vóc quốc gia, quốc tế. Diễn đàn đã đưa ra bản tuyên bố chung, thống nhất nhận định vai trò to lớn của cảng biển nước sâu gắn với khu kinh tế biển như là yếu tố động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Theo đó, để phát triển hệ thống cảng biển nước sâu gắn với khu kinh tế biển và các đô thị ven biển cần phải tiến hành rà soát và quy hoạch dài hạn hệ thống này, có tính đến các tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. Đồng thời chú ý xây dựng thương hiệu biển ở tầm quốc gia, quốc tế nhằm thu hút các nguồn lực cho phát triển, đặc biệt là đầu tư từ các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. Để xây dựng thành công các cảng nước sâu, các khu kinh tế biển và thương hiệu biển Việt Nam mang tầm quốc gia, quốc tế, diễn đàn kiến nghị Nhà nước sớm ban hành đầy đủ, đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển các sản phẩm có thương hiệu mạnh trong kinh tế biển. Coi việc xây dựng thương hiệu biển Việt Nam như một chương trình quốc gia cần hướng tới để phát triển mạnh kinh tế biển trên cơ sở khuyến khích mạnh mẽ nguồn lực của các thành phần kinh tế, có sự hỗ trợ và quản lý của Nhà nước. Rà soát và quy hoạch hoàn chỉnh, hợp lý hệ thống cảng biển quốc gia, bao gồm việc tập trung xây dựng một số cảng biển nước sâu ở các vùng biển Bắc, Trung, Nam gắn kết hiệu quả với phát triển các khu kinh tế biển, các cụm công nghiệp, khu đô thị và hệ thống sân bay ven biển, tuyến đường bộ ven biển, kể cả đường cao tốc Bắc Nam và đường ở các đảo lớn,…đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế nhằm tạo những "cửa mở lớn" liên thông với quốc tế. Cùng với việc xây dựng hệ thống các khu kinh tế biển-ven biển, cần nghiên cứu lựa chọn xây dựng một vài khu kinh tế tự do ven biển, nhằm tạo bước đột phá đủ lớn, mở ra một thời kỳ phát triển kinh tế biển để làm giàu từ biển. Thêm nữa, xây dựng một số tập đoàn kinh tế biển mạnh với các sản phẩm có thương hiệu đủ sức cạnh tranh, làm lực lượng chủ công trong phát triển kinh tế biển với sự tham gia của mọi thành phần kinh tế. Các lĩnh vực và sản phẩm cần được đặc biệt chú ý như: khai thác và chế biến dầu, khí; khoáng sản; hàng hải; công nghiệp đóng tàu; vận tải biển; khai thác và chế biến hải sản... Tuyên bố chung là cơ sở để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và làm công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về tạo dựng và phát triển thương hiệu biển, bảo vệ chủ quyền biển và hải đảo của Tổ quốc. T.H