Diễn đàn trẻ em quốc gia tại Hà Nội

Gốc
150 trẻ em đến từ các địa phương trong cả nước đã tham dự Diễn đàn trẻ em quốc gia, khai mạc ngày 17/1 tại Hà Nội với chủ đề "Tiếng nói trẻ em và HIV/AIDS".

Tin nóng

Tin mới