Đó là công nhân chống cuốc lò bậc 6/6 - Vũ Hữu Đạt, 46 tuổi, hiện đang làm việc tại Phân xưởng Khai thác 3, Công ty than Mạo Khê - TKV.

CôngThương - Là công nhân trực tiếp khai thác than hầm lò, trải qua 26 năm làm việc, tích lũy kinh nghiệm trong lao động sản xuất, Vũ Hữu Đạt đã không ngừng phấn đấu, cùng anh em công nhân trong phân xưởng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu khai thác than, đồng thời là đơn vị luôn dẫn đầu trong phong trào thi đua lao động sản xuất. Từ năm 2005 đến nay, Phân xưởng Khai thác 3 luôn đạt năng suất kỷ lục với sản lượng than khai thác từ 13,5 – 15 vạn tấn/năm. Từ năm 2006 đến nay, Vũ Hữu Đạt luôn đạt thu nhập dẫn đầu công ty, với mức thu nhập đạt 165 triệu đồng/năm (bình quân 41 triệu đồng/quý). Anh đã 4 năm liền (2006 – 2009), được tặng thưởng về thành tích đạt danh hiệu “Lao động giỏi”, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 5 năm liên tục (2005-2009) và đặc biệt năm 2009 Vũ Hữu Đạt đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Xuân Phú