"Diên Hồng văn hóa": Biểu tượng sự đoàn kết toàn dân

Diên Hồng văn hóa - tên lễ hội văn hóa các dân tộc Việt Nam, diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-4-2009 tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô - Sơn Tây) đủ nói lên tinh thần của lễ hội này. Bản sắc văn hóa của 54 dân tộc anh em sẽ trình diễn tại “sân khấu” mở hình chữ S (gồm đồi, bãi, suối… rộng gần 5.000m2).

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2009/4/187169