ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG TÍCH CỰC TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Gốc
# Những năm qua, Công ty Ðiện lực Đắk Nông đang đẩy nhanh tiến độ triển khai số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Ðây là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chất lượng các dịch vụ điện và nâng cao sự hài lòng cho khách hàng.

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2021/4/dien-luc-dak-nong-tich-cuc-trong-chuyen-doi-so-/552402