Diện mạo của Rihanna đã thay đổi thế nào sau khi nổi tiếng?

Gốc
Từ năm 2009 đến nay, phong cách thời trang của Rihanna thay đổi liên tục, có nhiều sự khác biệt.

Trinh Huỳnh Video: World Plus