Điện mừng Lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Gốc
Nhân dịp các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ;đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội,... lãnh đạo các nước và Tổ chức quốc tế đã gửi điện chúc mừng.

Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Lãnh đạo các nước gửi điện/thư chúc mừng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội:

* Nhân dịp đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Niu Di-lân (New Zealand) Gia-xin-đa A-đơn (Jacinda Ardern) đã gửi thư chúc mừng.

* Điện, thư chúc mừng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc:

- Tổng thống In-đô-nê-xi-a (Indonesia) Giô-cô Uy-đô-đô (Joko Widodo);

- Toàn quyền Niu Di-lân Bà Pát-si Rét-đi (Patsy Reddy);

- Tổng thống Xri Lan-ca (Sri Lanka) Gô-ta-bay-a Ra-gia-pắc-sa (Gotabaya Rajapaksa);

- Tổng thống Cộng hòa A-déc-bai-gian (Republic of Azerbaijan) In-ham A-li-ép (Ilham Aliev);

- Tổng thống Cộng hòa Cư-rơ-gư-xtan (The Kyrgyz Republic) Xa-đư Gia-pa-rốp (Sadyr Japarov).

* Điện, thư chúc mừng Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính:

- Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô Uy-đô-đô (Joko Widodo);

- Thủ tướng Niu Di-lân Gia-xin-đa A- đơn (Jacinda Ardern);

- Thủ tướng Bu-tan (Bhutan) Lo-tay Sơ-ring (Lotay Tshering);

- Thủ tướng Cộng hòa A-déc-bai-gian A-li A-xa-đốp (Ali Asadov).

* Điện, thư chúc mừng Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ:

- Chủ tịch Hạ viện Niu Di-lân Trê-vơ Ma-lát (Trevor Mallard);

- Chủ tịch Đu-ma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga (Chairman of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) Vê-chét-xláp Vô-lô-đin (Vyacheslav Volodin).

* Nhân dịp đồng chí Bùi Thanh Sơn được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Niu Di-lân Bà Na-nai-a Ma-hu-ta (Nanaia Mahuta), Bộ trưởng Ngoại giao Xri Lan-ca Đi-net Gu-na-oa-đen (Dinesh Gunawardena) đã gửi thư chúc mừng./.

Mạnh Hùng

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://dangcongsan.vn/thoi-su/dien-mung-lanh-dao-cap-cao-viet-nam-579096.html