- Nhân Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Pa-le-xtin của Liên hợp quốc 29 tháng 11 hàng năm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện mừng khẳng định sự ủng hộ và tình đoàn kết với nhân dân Pa-le-xtin đến Ngài Ban Ki-mun, Tổng thư ký Liên hợp quốc; Ngài Ma-mút A-bát, Chủ tịch Chính quyền Dân tộc Pa-le-xtin và Ngài Áp-đu Sa-lam, Chủ tịch Ủy ban của Liên hợp quốc về thực hiện các quyền bất khả xâm phạm của nhân dân Pa-le-xtin.

(ĐCSVN) - Nhân Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Pa-le-xtin của Liên hợp quốc 29 tháng 11 hàng năm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện mừng khẳng định sự ủng hộ và tình đoàn kết với nhân dân Pa-le-xtin đến Ngài Ban Ki-mun, Tổng thư ký Liên hợp quốc; Ngài Ma-mút A-bát, Chủ tịch Chính quyền Dân tộc Pa-le-xtin và Ngài Áp-đu Sa-lam, Chủ tịch Ủy ban của Liên hợp quốc về thực hiện các quyền bất khả xâm phạm của nhân dân Pa-le-xtin.