Nhân dịp Ngài Hát-xan Ru-ha-ni nhậm chức Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo I-ran, ngày 4-8-2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện mừng.