Nhân dịp kỷ niệm 58 năm Ngày Cách mạng Cu-ba thành công (1-1-1959 – 1-1-2017), ngày 31-12-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô Rút-xơ, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba.

Dien mung - Anh 1

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Cu-ba Ét-xtê-ban La-xô.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Cu-ba Bru-nô Rô-đri-ghết Pa-ri-gia.

* Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 213 nước Cộng hòa Ha-i-ti (1-1-1804 – 1-1-2017), ngày 31-12-2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi điện mừng tới Tổng thống lâm thời Ha-i-ti Giô-xơ-léc-mơ Pri-vớt.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Ha-i-ti Pi-ê-rốt Đê-li-en-nơ.

* Nhân dịp kỷ niệm 52 năm Ngày Cách mạng Pa-le-xtin (1-1-1965 - 1-1-2017), ngày 31-12-2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi điện mừng đến Tổng thống Nhà nước Pa-le-xtin Ma-mút Áp-bát.