Điện mừng

Gốc
Nhân dịp kỷ niệm 230 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Ba Lan (3-5-1791 - 3-5-2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa Ba Lan An-đrây Ðu-đa; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Thủ tướng Ma-tê-út Mô-ra-viết-xki; Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện En-giơ-bi-ét-ta Vi-téc và Chủ tịch Thượng viện To-mát-xơ Gơ-rốt-dơ-ki.
0:00 / 0:00
0:00

Nhân dịp kỷ niệm 230 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Ba Lan (3-5-1791 - 3-5-2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa Ba Lan An-đrây Ðu-đa; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Thủ tướng Ma-tê-út Mô-ra-viết-xki; Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện En-giơ-bi-ét-ta Vi-téc và Chủ tịch Thượng viện To-mát-xơ Gơ-rốt-dơ-ki.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ba Lan Dơ-bi-gơ-nhép Ra-u.

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/dien-mung-644631/