Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ

Ngày 30/8, xã Phước Hưng, huyện Long Điền tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022.

Tình huống giả định là bọn phản động lôi kéo các đối tượng bất mãn chế độ chính trị để kích động quần chúng nhân dân tập trung bạo loạn chính trị tại TTVH học tập cộng đồng xã Phước Hưng, mang theo băng rôn, khẩu hiệu kéo để biểu tình, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cuộc diễn tập được tiến hành theo 3 giai đoạn, gồm: giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái có tình huống, xử trí tình huống A2; giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu; giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ.

Thông qua diễn tập nhằm góp phần nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban CHQS, Công an xã và khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân. Đồng thời bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, gắn chặt giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

NHÂN ĐOÀN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202208/dien-tap-chien-dau-trong-khu-vuc-phong-thu-958742/