Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tri Tôn hoàn thành đúng nội dung, ý định

Sau gần 5 ngày hợp luyện tổng hợp, diễn tập thử và 1,5 ngày diễn tập chính thức, sáng 21/7, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022.

Một số hình ảnh trong diễn tập

Một số hình ảnh trong diễn tập

Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Tri Tôn khen thưởng cho các tập thể

Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Tri Tôn khen thưởng cho các tập thể

Đại tá Nguyễn Văn Lèo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang dự và chỉ đạo diễn tập. Cùng tham dự có đại diện Bộ Tham mưu Quân khu 9; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; lãnh đạo sở, ngành, địa phương.

Theo đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ huyện”, cuộc diễn tập được tổ chức chặt chẽ, an toàn, đạt được nhiều kết quả tốt. Huy động thành phần, lực lượng tham gia diễn tập đúng đối tượng, kịp thời, chu đáo; tổ chức huấn luyện nội dung thực binh đúng kế hoạch; luyện tập, hợp luyện và diễn tập bảo đảm bí mật, an toàn, đúng chỉ thị, ý định diễn tập của tỉnh.

Qua đó, củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp, ngành huyện về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò phối hợp làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Phát biểu bế mạc, tổng kết rút kinh nghiệm sau diễn tập, đại tá Nguyễn Văn Lèo biểu dương kết quả Ban Chỉ đạo diễn tập, khung tập huyện Tri Tôn, Tiểu ban nội dung kiêm phái viên đạo diễn đã đạt được. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh quyết tâm, kế hoạch, phương án tác chiến, sẵn sàng xử lý tốt tình huống về quốc phòng- an ninh tương tự có thể xảy ra trên địa bàn.

Tổ nghiên cứu tổng kết diễn tập tỉnh, đại biểu về tham quan diễn tập theo dõi, rút kinh nghiệm để tham mưu tổ chức, chỉ đạo diễn tập tại TP. Châu Đốc sắp tới và tại địa phương mình; xem đây là các tình huống, phương án có thể nghiên cứu, vận dụng vào xử trí.

Dịp này, 20 tập thể và 116 cá nhân có thành tích tốt trong quá trình diễn tập được khen thưởng.

GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dien-tap-khu-vuc-phong-thu-huyen-tri-ton-hoan-thanh-dung-noi-dung-y-dinh-a338558.html