Điện Tây Nguyên: 9 tháng hoàn thành 10,6% kế hoạch lợi nhuận

Gốc
(NDH) Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu 9 tháng đạt hơn 6 tỷ đồng, lợi nhuận thu về 3,5 tỷ đồng, đạt 10% kế hoạch đề ra. TIC cũng thống nhất chủ trương lựa chọn Điện Gia Lai là nhà tư vấn hoạt động cho công ty.

Theo báo cáo của Ban điều hành Công ty Cổ phần Điện Tây Nguyên (mã TIC – HOSE), 9 tháng đầu năm 2014 TIC bán được hơn 2,1 triệu Kwh. Mặc dù, sản lượng điện thương phẩm bán ra hoàn thành 63,3% kế hoạch, nhưng các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều không được như kế hoạch TIC đề ra đầu năm.

Cụ thể, tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2014 đạt hơn 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh thu đạt khoảng 15 tỷ đồng (chủ yếu nhờ doanh thu tài chính – 13,45 tỷ đồng). Sau khi trừ đi các khoản chi phí và thuế, TIC thu lãi ròng 3,5 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra đầu năm, TIC hoàn thành 16,7% kế hoạch doanh thu và 10,6% kế hoạch lợi nhuận.

Trong quý 4/2014, HĐQT giao Ban điều hành nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo thanh khoản chủ động cho các công việc. HĐQT cũng yêu cầu Ban điều hành làm việc với bên liên doanh Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC) để điều chỉnh và bổ sung các điều khoản hợp đồng liên doanh để phù hợp tình hình, hoàn thành hồ sơ đất nhà máy Ia Đrăng 1, xây dựng KHKQ năm 2015…

Tại thời điểm 30/6/2014, vốn điều lệ TIC là hơn 246 tỷ đồng, công ty không có các khoản vay nợ trả lại, tỷ lệ nợ cũng thấp. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 3,5 tỷ đồng, tính ra, tỷ suất sinh lợi trên mỗi đồng vốn chủ chỉ đạt 1,42%.

Để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động, HĐQT cũng phê duyệt chủ trương ký hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEC) với vai trò là Nhà tư vấn cho Công ty theo hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn hoạt động.

Theo đó, GEC được TIC thuê để tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược phát triển của Doanh Nghiệp; tư vấn hệ thống kế hoạch, cơ cấu tổ chức tối ưu, phù hợp với ngành nghề kinh doanh lõi của Doanh Nghiệp; tư vấn về công tác quản trị nguồn nhân lực, hoạt động đầu tư (không bao gồm tư vấn tài chính, kế toán); tư vấn công tác quản trị doanh nghiệp và một số hoạt động tư vấn khác phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Doanh Nghiệp và nằm trong khả năng, phạm vi hoạt động của GEC. Đổi lại, GEC sẽ nhận lại được phí dịch vụ (0,5% lợi nhuận trước thuế TIC).

Thanh Thủy

Tin nóng

Tin mới