Điện thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Gốc

- Được tin cơn bão số 9 gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của cho miền Trung Việt Nam, ngày 19/10/2009, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chai Chit - chop (Chai Chidchob) đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng./.

Tin nóng

Tin mới