Một điện thờ có kinh phí xây dựng lên tới 120 tỷ đồng vừa được khánh thành tại tỉnh nghèo Hà Tĩnh. Công trình này đã nhanh chóng thành tâm điểm, thu hút nhiều quan tâm của người dân khắp cả nước

Dien tho trang le hang tram ti tren dat ngheo Ha Tinh - Anh 1

Dien tho trang le hang tram ti tren dat ngheo Ha Tinh - Anh 2

Dien tho trang le hang tram ti tren dat ngheo Ha Tinh - Anh 3

Dien tho trang le hang tram ti tren dat ngheo Ha Tinh - Anh 4

Dien tho trang le hang tram ti tren dat ngheo Ha Tinh - Anh 5