Điện thoại cao 1 mét!

Đó là một cái điện thoại di động nhưng chẳng dễ để "di động" tí nào vì cao tới gần 1 mét và nặng hơn 20 kg. "Cha đẻ" của nó là ông Tan, một cư dân ở Songyuan (Trung Quốc).

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2008/4/3/232945.tno