Điện thoại công cộng cũng lợi dụng khách hàng

Gốc
(CATP) Qua báo chí, người dân chúng tôi được biết những trò làm ăn dối trá, gian lận của các cây xăng, các lái xe taxi... nhưng ít ai để ý và biết được rất nhiều điểm dịch vụ điện thoại công cộng cũng ăn gian tiền của...

Tin nóng

Tin mới