Hanoinet - Đi qua hầu hết các tuyến phố ở Hà Nội người ta dễ dàng bắt gặp tình trạng các bốt điện thoại công cộng vắng bóng người dùng , thậm chí chúng còn là nơi tập kết của rác thải và quảng cáo.