Điện thoại Internet

Gốc
VIT- Hãng T-Mobile đã cho ra đời một loại điện thoại mới, nhằm giúp người sử dụng dùng các dịch vụ mạng Internet dễ dàng như sử dụng máy tính.

Tin nóng

Tin mới