Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Điện thoại "Playboy"

Gốc

Giờ đây đã có một chiếc di động với thiết kế gợi cảm nhất, hơn tất cả những chiếc di động bạn đã nhìn thấy trước đây.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/NSHT/Sanpham/40914/default.aspx