Điện thoại Samsung E830

Gốc
Hiện nay tôi đang dùng samsung E830, hàng công ty. Không hiểu sao máy đột ngột thường có hiện tượng tự động tắt nguồn tuy pin vẫn còn nhiều.

Tin nóng

Tin mới