TTO - Nokia vừa trưng bày một điện thoại di động có camera “phiên dịch” thời trang với tên gọi “Shoot-to-Translate”. Mục đích của điện thoại là giúp khách du lịch có thể đọc các bảng hiệu và tin tức bằng ngôn ngữ nước sở tại.