Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ nhiều tháng nay, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa sôi nổi thi đua, quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và của cả nhiệm kỳ

* Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVII trình bày

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động,

Thưa các đồng chí đại biểu và các vị khách quý,

Thưa Đại hội,

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ nhiều tháng nay, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa sôi nổi thi đua, quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và của cả nhiệm kỳ; tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh Khánh Hòa, đã góp phần khơi dậy trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng.

Hôm nay, sau quá trình chuẩn bị tích cực, công phu, nghiêm túc, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trọng thể tại thành phố Nha Trang. Đại hội là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các bộ, ban, ngành Trung ương đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý,

Thưa Đại hội,

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy đảng đã tập trung tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp. Có thể khẳng định, Đại hội đảng bộ các cấp đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, định hướng phát triển địa phương, đơn vị trong giai đoạn mới. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung chỉ đạo, xây dựng chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các ban xây dựng Đảng Trung ương. Đây là tiền đề, là điều kiện quan trọng tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhận được rất nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; những ý kiến góp ý sâu sắc, trí tuệ từ những kinh nghiệm thực tiễn quý báu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với sự tin tưởng, kỳ vọng vào tương lai tốt đẹp của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các báo cáo trình Đại hội hôm nay là sự hội tụ, chắt lọc, kết tinh công sức, trí tuệ của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh Khánh Hòa, với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện khát vọng, sự phấn đấu nỗ lực của tỉnh, quyết tâm tạo nên bước phát triển mới trong thời gian tới.

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã có nhiều công trình, sản phẩm hoàn thành, có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả để chào mừng Đại hội, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Đặc biệt, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, với mong muốn Khánh Hòa có bước phát triển đột phá, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh và bền vững, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp này, Đại hội xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các thế hệ cán bộ lãnh đạo của tỉnh. Nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích, đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, đã phấn đấu vì sự phát triển của tỉnh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Kính thưa các đồng chí,

Thưa Đại hội,

Nhiệm kỳ vừa qua, vượt lên khó khăn, thách thức, bám sát định hướng của Trung ương, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt những kết quả rất quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhưng cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế. Trước yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, Đại hội sẽ nghiêm túc kiểm điểm, đề ra các giải pháp phát huy ưu điểm và những kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Với tinh thần dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, công tâm, khách quan, Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, có khả năng đoàn kết, quy tụ; có năng lực thực tiễn, có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có kiến thức tương đối toàn diện; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; Đồng thời, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ tỉnh, đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội sẽ dành thời gian hợp lý, để thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý,

Thưa Đại hội,

Với những nhiệm vụ nêu trên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị to lớn của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh, nhằm thực hiện mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước. Thành công của Đại hội này có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định sự phát triển của Khánh Hòa trên chặng đường tiếp theo. Vì vậy, với trọng trách trước Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện tốt các nội dung trong chương trình Đại hội đã đề ra.

Với niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin trân trọng tuyên bố: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xin trân trọng kính chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!