Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Điều chế ma túy tổng hợp từ… axit

Tiền chất loại HCL thường được dùng để điều chế heroin và 3 loại ma túy tổng hợp, còn tiền chất H2SO4 được sử dụng nhiều hơn, nó có thể để điều chế 14 loại ma túy tổng hợp.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/9/99373.cand