Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) sẽ được điều chỉnh theo hướng nhẹ nhàng hơn.

Dieu chinh chuong trinh giao duc pho thong: Moi toan dien nhung tranh gay soc - Anh 1

Ảnh minh họa

Đó là thông tin chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tại Hội nghị Tổng kết, đánh giá Chương trình Giáo dục Phổ thông (GDPT), sách giáo khoa (SGK) hiện hành của Việt Nam. Tại Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã nhấn mạnh Chương trình GDPT mới phải có tính kế thừa cao, đồng thời phải tạo ra động lực phát triển mới cho GDPT.

Nhìn nhận về chương trình hiện hành, Bộ trưởng cho rằng: “Vẫn nặng về kiến thức, nhẹ về kỹ năng, đặc biệt là chưa tiếp cận theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Về cấu trúc thì "đóng" theo các môn chứ không mở theo hướng liên môn, dẫn đến trùng lặp và thiếu hiệu quả trong việc hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Một bất cập nữa, đó là chương trình hiện hành chưa đạt được mục tiêu phân luồng do nội dung học thiếu định hướng nghề nghiệp".

Khẳng định, quan điểm chủ đạo khi xây dựng chương trình GDPT mới là đổi mới căn bản, toàn diện nhưng phải kế thừa những nội dung tích cực của chương trình hiện hành, của truyền thống để tránh gây sốc.

Bộ trưởng nhận định, để thực hiện chương trình mới, cần có sự chuẩn bị đội ngũ giáo viên. Chương trình mới sẽ thay đổi từ nội hàm tới cách tiếp cận môn học, từ đơn môn sang đa môn, liên môn, tích hợp… Vậy đội ngũ giáo viên giảng dạy hơn 1 triệu người sẽ thay đổi như thế nào nào để khi chương trình, SGK mới ban hành phải có người dạy? Chính vì lý do đó, Bộ đã yêu cầu Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT mời đội ngũ giáo viên phổ thông đồng hành cùng quá trình đổi mới. Và trách nhiệm của Dự án, của Ban soạn thảo chương trình sau này là huy động mọi người cùng tham gia xây dựng chương trình tổng thể, chương trình bộ môn và biên soạn SGK để có một chương trình và nhiều bộ SGK tốt.

Chí Thành