Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Điều chỉnh nội dung dạy học 10 môn học cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông

Việc điều chỉnh nội dung dạy học nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và bảo đảm thực hiện chương trình trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo; Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng và các trường phổ thông trực thuộc về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

Việc điều chỉnh nội dung dạy học này nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và bảo đảm thực hiện chương trình trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

10 môn học ở cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông sẽ điều chỉnh nội dung dạy học. (Ảnh minh họa)

Theo đó, 10 môn học sẽ điều chỉnh nội dung dạy học, gồm: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Công nghệ, Giáo dục công dân. Nguyên tắc là tinh giản các nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; tích hợp một số nội dung thành các chủ đề; điều chỉnh các nội dung trùng lặp giữa các môn học và hoạt động giáo dục.

“Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy; Đọc thêm; Không làm; Không thực hiện; Không yêu cầu; Khuyến khích học sinh tự đọc; Khuyến khích học sinh tự học; Khuyến khích học sinh tự làm; Khuyến khích học sinh tự thực hiện” - Công văn nêu rõ.

Đối với các môn học, hoạt động giáo dục còn lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 1/9/2011 của Bộ về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

Đối với các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp Trung học phổ thông và các lớp học theo mô hình trường học mới, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp.

Căn cứ vào Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố sẽ chỉ đạo cơ sở giáo dục trung học xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cơ sở giáo dục.

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cụ thể từng môn như sau:

- Môn Ngữ văn: (xem TẠI ĐÂY)

- Môn Toán: (xem TẠI ĐÂY)

- Môn Vật lý: (xem TẠI ĐÂY)

- Môn Hóa học: (xem TẠI ĐÂY)

- Môn Sinh học: (xem TẠI ĐÂY)

- Môn Lịch sử: (xem TẠI ĐÂY)

- Môn Địa lý: (xem TẠI ĐÂY)

- Môn Tin học: (xem TẠI ĐÂY)

- Môn Công nghệ: (xem TẠI ĐÂY)

- Môn Giáo dục công dân: (xem TẠI ĐÂY)

P.T

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/dieu-chinh-noi-dung-day-hoc-10-mon-hoc-cap-trung-hoc-co-so-trung-hoc-pho-thong-112300.html