(Vietstock) - Ngày 09/10/2009, Sở GDCK Hà Nội (HNX) có thông báo về ngày giao dịch chính thức 134,993,100 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB). Do tính cả số lượng cổ phiếu ACB chưa niêm yết là 3,415,900 cp, nên HNX đã có sai sót trong việc tính tổng số lượng và tổng giá trị chứng khoán niêm yết của công ty.

Trong thông báo ngày 09/10/2009, HNX công bố: Tổng số lượng chứng khoán niêm yết 770,574,378 cp và tổng giá trị chứng khoán niêm yết 7,705,743,780.000 đồng. Nay HNX điều chỉnh tổng số lượng chứng khoán niêm yết của ACB xuống 767,158,478 cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị mệnh giá 7,671,584,780,000 đồng.