(CAO) Đây là một trong những nội dung làm việc của phiên họp thứ 25 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa khai mạc sáng qua (15-10-2009) tại Hà Nội. Tại phiên họp này, Chính phủ kiến nghị TVQH áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề; nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với công nhân làm việc tại các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất, khu công nghệ cao và người có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập từ thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng nhà để cho cho thuê đối với học sinh, sinh viên; nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với công nhân làm việc tại các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất, khu công nghệ cao và người có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở.

Cũng theo kiến nghị của Chính phủ, miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với phần thu nhập từ thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở để cho học sinh, sinh viên thuê; nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với công nhân làm việc tại các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất, khu công nghệ cao và người có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp theo đối với phần thu nhập từ thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê, nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng trên. Bên cạnh các nội dung trên, Chính phủ cũng kiến nghị thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư mở rộng và sửa đổi khung thuế suất thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm hàng da cá sấu, các mặt hàng cá, mặt hàng thịt trâu bò và mặt hàng than gáo dừa. Theo chương trình, phiên họp sẽ kéo dài đến hết hôm nay (16-10). Trong hai ngày làm việc, TVQH sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, chương trình giám sát năm 2010 của Quốc hội, UBTVQH, dự án Luật an toàn thực phẩm và tiếp thu, chỉnh lý chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII.