Thất tình cũng gây mất ngủ, tăng cân và giảm tư duy phê phán tổng thể.

Video: Điều xảy ra với cơ thể khi thất tình:

Theo Sống Khỏe