Điều gì xảy ra khi nhiệt độ xe hơi lạnh hơn tủ đá?

Gốc
Khi nhiệt độ trong xe lạnh hơn tủ đá hiện tượng thú vị xảy ra, đảm bảo làm bạn kinh ngạc.

Video: Nhiệt độ trong xe lạnh hơn tủ đá và hiện tượng thú vị:

Nguồn video: Facebook.

Đức Chính (theo Facebook)

Tin nóng

Tin mới