Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

ĐIỀU HÀNH NỢ CÔNG ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN NỀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA

Liên quan tới kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, theo các Đại biểu Quốc hội, Việt Nam là nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình, trong giai đoạn tới ước tính khoảng từ 4.700 USD - 5.000 USD/ người. Quá trình vay vốn, chi phí vay vốn có thể cao hơn trước, kỳ hạn trả nợ gốc bị rút ngắn hơn , tạo ra áp lực trả nợ tăng hơn. Do đó, cần làm rõ các vấn đề như giải ngân vốn ODA, đánh giá, so sánh chi phí lãi vay trong nước và các hiệp định vay nước ngoài mới an toàn nền tài chính quốc gia.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/7/dieu-hanh-no-cong-de-dam-bao-an-toan-nen-tai-chinh-quoc-gia/555970