Chuyến lưu diễn sẽ bắt đầu từ đầu tháng 10 tới đầu tháng 11/2008 trên địa bàn toàn quốc, đặc biệt là khu vực từ miền Trung trở vào.