Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm

Gốc

ND - Bạn Lê Thị Bình (Thanh Hóa) hỏi: Đề nghị báo cho biết điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm theo quy định mới của Nhà nước như thế nào?

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127048&sub=69&top=40