Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Điều kiện cho vay từ Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Báo Nhân Dân
Gốc

ND-  Theo quy định, Quỹ đầu tư phát triển địa phương chỉ cho vay khi chủ đầu tư bảo đảm có đủ các điều kiện sau đây: Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; có phương án sản xuất, kinh doanh có lãi và phương án bảo đảm trả được nợ...

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115267&sub=69&top=40