Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Điều kiện được xét nâng lương sớm

Gốc

Hanoinet - Bộ LĐTB&XH vừa ban hành Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách tiền lương, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến điều kiện và đối tượng được nâng lương sớm.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=98404