Điều kiện được xét nâng lương sớm

Gốc
Hanoinet - Bộ LĐTB&XH vừa ban hành Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách tiền lương, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến điều kiện và đối tượng được nâng lương sớm.

Tin nóng

Tin mới