Bạn đọc số 0913464XXX từ tỉnh V gọi đến điện thoại tư vấn pháp luật của Báo Lao Động 0961.360.559 hỏi: Trước đây tôi đi làm đã đóng BHXH, BHTN được hơn 3 năm. Tôi đã được nhận trợ cấp thất nghiệp (TCTN) đủ 3 tháng và còn dư 4 tháng đóng BHTN chưa được nhận TCTN. Sau đó, tôi tiếp tục đi làm HĐLĐ 1 năm và đóng BHXH, BHTN được 11 tháng. Tổng cộng thời gian đã tham gia BHTN chưa được nhận TCTN của tôi là 15 tháng. Tôi đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh V đăng ký thất nghiệp thì bị từ chối với lý do tôi không đủ điều kiện hưởng TCTN do chưa có đủ 12 tháng đóng BHTN. Tôi có được hưởng TCTN không?

Dieu kien huong tro cap that nghiep - Anh 1

- Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Điều 49 Luật Việc làm quy định về điều kiện hưởng TCTN như sau: NLĐ quy định tại khoản 1, Điều 43 của luật này đang đóng BHTN được hưởng TCTN khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây: a) NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc trái pháp luật; b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; 2. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, Điều 43 của luật này; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 43 của luật này; 3. Đã nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1, Điều 46 của luật này; 4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây: a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; e) Chết.

Khoản 7, Điều 18, Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định như sau: Thời gian hưởng TCTN được tính theo số tháng đóng BHTN theo quy định tại khoản 2, Điều 50 Luật Việc làm. NLĐ có thời gian đóng BHTN trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng TCTN được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng TCTN cho lần hưởng TCTN tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng TCTN theo quy định.

Như vậy, tổng số tháng bạn đã đóng BHTN nhưng chưa hưởng TCTN là 15 tháng. Bạn đủ điều kiện để hưởng TCTN theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm nếu đã chấm dứt HĐLĐ đúng luật, chưa tìm được việc làm mới trong thời hạn 15 ngày sau khi nghỉ việc và đã đăng ký hưởng TCTN quy định.

Nam Dương