Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Điều kiện lao động bao giờ được cải thiện

Gốc

Hanoinet - Chuẩn bị cho tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 10 năm 2008, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Bạch Hồng cho biết, gần đây hoạt động này đã có tác dụng mạnh mẽ đến ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=42455