Thị trường chứng khoán là kênh để huy động vốn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đây là nguồn vốn dài hạn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Việc mua và bán cổ phần giữa các cổ đông là hoàn toàn tự nguyện và là thỏa thuận dân sự. Nếu theo đúng quan điểm như trên thì việc đưa ra các điều kiện để một công ty có thể niêm yết trên sàn chứng khoán có thực sự cần thiết ?

Ông Nguyễn Hồng Hải đã đưa ra một số điều kiện để công ty muốn niêm yết trên sàn như sau: Thời gian thành lập phải là ba năm trở lên, kinh doanh có lãi năm trước liền kề với năm niêm yết, hạn chế sự chuyển nhượng của cổ đông sáng lập…., Nếu đặt ở vị trí một nhà đầu tư, thì tôi cần quan tâm tới bản chất hoạt động doanh nghiệp như thế nào, sau đó căn cứ vào giá của cổ phiếu để thực hiện mua và bán, có nhiều doanh nghiệp bị lỗ nhưng nhà đầu tư vẫn thích mua vì họ nhìn thấy được tương lai của sự phát triển doanh nghiệp và giá cổ phiếu đang rất rẻ, vậy tại sao lại phải qui định trước khi niêm yết doanh nghiệp phải có lãi năm liền kề với năm trước đó, chúng ta biết là có nhiều hoạt động đầu tư mà chỉ cần một ý tưởng tốt là người khác có thể đầu tư rồi, một doanh nghiệp có một kế hoạch kinh doanh tốt, nhà đầu tư tin tưởng thì họ đầu tư, đâu phải quy định chuyện lãi lỗ của doanh nghiệp. Tương tự các vấn đề về thời gian hoạt động, một công ty cổ phần mới ra đời, họ niêm yết luôn trên sàn thì tại sao lại phải cấm điều này, nhà đầu tư khi mua thì họ cũng hoàn toàn biết doanh nghiệp này mới thành lập hay đã thành lập lâu rồi, chuyện hạn chế quyền chuyển nhượng của cổ đông sáng lập cũng vậy, có nhất thiết phải quy định như vậy. Vấn đề cần tập trung giải quyết ở đây là người quản lý sẽ sợ hiện tượng một số nhóm người thành lập công ty, niêm yết, rồi có các hoạt động bán cổ phần sau đó “ bùng “ gây thiệt hại cho các nhà đầu tư khác. Nhưng để giải quyết bài toán này thì ta lại phải tập trung theo hướng khác mang tính thị trường và công bằng hơn. Nhà đầu tư sẽ không bị những nhóm người này “ lừa” nếu họ được cập nhật thông tin về doanh nghiệp một cách đầy đủ, càng những công ty mới thành lập, công ty làm ăn thua lỗ thì các thông tin họ phải công bố cho nhà đầu tư phải nhiều thông tin hơn, chi tiết hơn, minh bạch hơn, như các quy định về điều lệ hoạt động của công ty, quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên trong công ty phải hết sức rõ ràng, kế hoạch hoạt động, báo cáo chi tiết các hoạt động và thông tin về công ty….., có những chế tài để xử lý những người liên quan mà có hoạt động cung cấp thông tin sai lệch, thông tin chậm, không minh bạch hoặc có những hoạt động lừa đảo nhằm trục lợi trong việc công bố thông tin. Tóm lại, thay vì việc đưa ra điều kiện để niêm yết trên sàn cho các công ty thì ta nên đưa ra nghĩa vụ phải cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đối với từng đối tượng công ty khi niêm yết trên sàn. Công ty mới thành lập mà muốn lên sàn phải cung cấp thông tin gì? Công ty làm ăn thua lỗ phải cung cấp thông tin gì? Công ty đại chúng thì phải cung cấp thông tin gì?. Quyền được niêm yết là quyền của các công ty cổ phần nhưng họ phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin với từng điều kiện nhất định