Diệu Nhi và những lần bị học trò đạp 'lên bờ xuống ruộng' trong 'Gia đình là số 1'

Gốc
Trong 'Gia đình là số 1', ở giai đoạn đầu đi dạy cho Bi Max, Diệu Nhi không ít lần bị học trò đạp đuổi ra khỏi phòng vì cậu không muốn học.

Trải qua 76 tập "Gia đình là số 1" cô giáo Diễm My và học trò Trạng Nguyên từ việc không ưa nhau đã trở nên thân thiết hơn. Trước khi có thiện cảm, Bi Max không ít lần cho Diệu Nhi ăn đạp, đuổi khỏi phòng vì không muốn cô dạy học.

Thanh Hòa
Theo VietNamNet