Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Điều rút ra từ nghiên cứu CEO toàn cầu 2008 của IBM

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Ngày 30/6/2008, từ Hà Nội, IBM Việt Nam giới thiệu cuộc điều tra ý kiến các tổng giám đốc lớn nhất từ trước tới nay và các điều rút ra từ đó.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10584&t=pcolarticle